• Home | Reportages | Productfotografie | Partyfotografie | Hoogtefotografie | Portfolio | Contact | Voorwaarden
  • Algemene voorwaarden

    Op alle rechtsbetrekkingen van Paul van der Zwet Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  •   - Algemene voorwaarden (pdf)
  • De tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder vinden in pdf-formaat. Om het document te lezen hebt u Adobe Acrobat Reader nodig, dit kunt u downloaden via de website van Adobe.

    De algemene voorwaarden kunnen op verzoek ook in een tekstdocument via email, of per post aan u worden verzonden.

    copyright 2016, alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden